Av de 2.261 lägenheter som annonserades ut på Boplats Göteborg under årets första kvartal fanns 882 stycken hos privata värdar. Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt har dock antalet utannonserade lägenheter inte ökat utan är ungefär detsamma som första kvartalet 2008.

Antalet registrerade bostadssökande har ökat med 1.600 från årsskiftet och är nu uppe i 86.000 personer.

Samtidigt noterar Boplats Göteborg cirka 200.000 färre intresseanmälningar till lägenheter under första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2008.

– Vi ser att många sökande är mer noggranna idag. Man är mer selektiv och söker i större utsträckning på lägenheter som matchar sina angivna önskemål, säger Maria Meyer-Martins.

Hittills i år har Boplats tagit emot 1,6 miljoner intresseanmälningar på lägenheter, jämfört med 1,8 miljoner motsvarande period i fjol.