Bygger på frivillighet. Sedan 2015 är alla nybyggda lägenheter hos Bostads AB Poseidon rökfria. Nu blir det också förbjudet att röka i flera befintliga lägenheter. Hittills har hyresgäster i 39 trappuppgångar kommit överens om att frivilligt göra sina lägenheter och balkonger fria från tobaksrök. Poseidon går nu vidare med fler insatser

I de hyresgästenkäter som Poseidon, Göteborgs största bostadsbolag, skickar ut varje år har bolaget märkt att många störs av tobaksrök. I förra årets enkät ställdes frågan till hyresgästerna om man skulle vilja bo rökfritt.

– Det var 60 procent som svarade ja, säger Göran Leander, chef Affärsutveckling och kommunikation hos Poseidon.

Därför gjorde Poseidon en insats i somras för att införa fler rökfria lägenheter. Om alla hyresgäster i en trappuppgång kom överens skulle lägenheterna, balkonger, uteplatser, allmänna utrymmen och området nära entrén bli rökfria.

– Alla hushåll hos oss – 27 000 stycken – fick enkäten. 5 600 svarade att de ville bo rökfritt. Men när vi sedan började att pussla ihop det här visade det sig att de endast var i 39 trappuppgångar man var överens. Det träffade alltså inte så som vi hade önskat.

Ger hyresgäster fler möjligheter att bo rökfritt
Poseidon har nu beslutat om att gå vidare med fler insatser för att kunna erbjuda rökfria boendemiljöer. En är att alla lägenheter som byter hyresgäst från den 1 december kommer att bli helt rökfria inomhus.

– Detta påverkar alltså bara nya hyresgäster, som helt enkelt får skriva på ett tillägg till kontraktet om att rökning inte är tillåten inne i lägenheten. På balkonger och uteplatser gäller som tidigare att man bara får röka så länge det inte stör grannarna, säger Göran Leander.

Poseidon kommer även att ge hyresgästerna en ny möjlighet att gå samman och begära att trappuppgången blir helt rökfri genom att låta dem samla ihop namnunderskrifter.

– Vi kommer alltså inte gå ut med en ny fråga till samtliga hushåll, men det här blir en chans för hyresgästerna att gå samman och begära att uppgången blir rökfri. Alla svarade inte när frågan ställdes i somras och det kan ju finns en del av dessa som faktiskt vill ha rökfritt.

Viktigt för personalen
Rätten till en rökfri miljö är inte bara viktig för hyresgäster som störs och blir utsatta för passiv rökning i sitt hem, tycker Göran Leander. Inte heller Poseidons personal ska behöva utsättas för passiv tobaksrök.

– Vi måste få ner miljöerna där det förekommer tobaksrök och det ska blir spännande att se hur våra nya insatser faller ut. Vi kommer att informera våra hyresgäster i alla kanaler vi har, säger han.