Bostadrätter ökade mest. Under förra året fick Göteborg 1.702 nya bostäder. Främst är det bostadsrätterna som har ökat, 695 stycken. Lundby är den stadsdel som har fått flest nya bostäder.

Av de 1.702 nya bostäderna var 1.483 helt nybyggda och resten tillskott genom ombyggnationer. Slutsumman för året, 1.702, innebär att man inte når det politiska målet på 2.000 bostäder under 2011.

– Förklaringen till det är finanskrisen 2008/2009, då det startades färre bostäder än tidigare. Nu ser vi effekterna av det, säger Erik Carles på fastighetskontoret.

Färre än 2010
Nyproduktionen består av 280 småhus, 1.135 lägenheter i flerbostadshus och 68 gruppbostäder. Av lägenheterna i flerbostadshus är 695 bostadsrätter och 440 hyresrätter.
Flest bostäder stod klara i stadsdelen Lundby, hela 40 procent av de 1.702. Men jämfört med 2010 sjönk antalet nya bostäder 2011. 2010 stod 1.850 bostäder klara i Göteborg.

Men fler bostäder är på väg att bli klara då byggandet pågår för fullt. Flest bostäder – som ännu inte är klara – påbörjades i Lundby, 29 procent, däribland de första nybyggena vid Östra Kvillebäcken.
Över 2.300 bostäder påbörjades under 2011, det högsta antalet sedan 2007. Antalet pågående bostäder i nybyggda hus ökade från 2.250 i slutet av 2010 till 2.800 i slutet av 2011.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus per SDN, 2007-2011

1296.gif