Angered i fågelperspektiv på 50 kvadrat, det är vad stadsbyggnadskontoret nu lagt ut på Angereds torg. Ett stort flygfoto mitt inne i gallerian ska vara mötesplats för Angeredsborna som bjuds in att påverka stadsdelens kommande utbyggnad.

Hur vill Angeredsborna att området mellan Lärje och Bergum ska utvecklas och byggas ut de närmaste fem-tio åren? Hur hänger gator och bebyggelse samman, var finns skolorna, vad använder barnen gräsmattan bakom skolan till?

De boende har koll

– Vi vill höra vad de boende säger, det är de som är experter på sin stadsdel. De känner till genvägarna till affären och har koll på fotbollsplaner och förskolor, säger Roy Apelqvist på stadsbyggnadskontoret.

Och mycket är på gång de närmaste tio åren i det stora område som sträcker sig från Gårdstensbergen i väster till stadsgränsen mot Gråbo i öster. Liksom i övriga Göteborg finns här planer på nya bostäder, nya verksamheter och handel.

Stadsbyggnadskontoret är tidigt ute med en så kallad strukturstudie.

– Vi hämtar in uppgifter från dem som bor och verkar i området för att vi ska få en bredare kunskap, säger Roy Apelqvist.

”Chans att studera sin stadsdel”

Ett första möte mellan stadsbyggnadskontoret och intresserade Angeredsbor är utlyst till den 6 april. Och möteslokalen är lite udda. Alla som vill vara med samlas på flygfotot inne i gallerian på Angereds torg.

– På det första mötet kommer vi att förklara vilka vi är, hur vi jobbar och vad som är på gång i Angered.

Vid det stora flygfotot finns nu också skärmar som bland annat förklarar vad en strukturstudie är.

– Där kommer vi sedan att förnya vad som händer efterhand, det ska ske nya saker under hela våren. Vi kommer att ha flera möten där ute och få folk att tycka till. Det är också en chans att studera sin egen stadsdel, berättar Roy Apelqvist.

Stadsbyggnadskontoret ordnar även en miniatyrutställning på föreningsgård i Olofstorp för dem som tycker att det är för långt att ta sig till Angereds centrum.

Fotnot:
Onsdagen den 6 april är det öppet hus mitt på flygfotot mellan klockan 17 och 19.