3000 byggen pågick i slutet av juni. Bostadsbyggandet i Göteborg är tillbaka till nivån innan finanskrisen. I slutet av juni pågick bygget av 3.000 bostäder, det högsta antalet sedan 2007. Det visar fastighetskontorets senaste kvartalsrapport.

Redan i slutet av förra året noterade fastighetskontoret att Göteborgs byggmarknad hade återhämtat sig efter den lågkonjunktur som utlöstes av finanskrisen 2008 – 2009.

1700 ser ut att bli klara i år
Sedan årsskiftet har 1.500 bostäder – de flesta bostadsrätter – påbörjats. I slutet av juni pågick därmed bygget av 3.000 bostäder, det högsta antalet sedan 2007.

Under 2010 färdigställdes drygt 1.800 bostäder, klart över det politiska målet på 1.500. I år ser det inte ut som att det politiska målet på 2.000 bostäder uppnås. Fastighetskontorets prognos pekar på 1.700 färdiga bostäder när året är slut, en effekt av att färre bostäder byggstartades under lågkonjunkturen.

Statistiken visar också att 760 bostäder har färdigställts sedan årsskiftet, de flesta tack vare nybyggnation, 627 bostäder. Övriga bostäder har tillkommit genom ombyggnation, som att verksamhetslokaler byggts om till bostäder och genom inredning av vindar.

Inte fler överklaganden än tidigare
Mer än hälften av bostäderna som färdigställts under andra kvartalet ligger i stadsdelen Lundby.

I slutet av juni var 14 detaljplaner innehållande cirka 1000 bostäder överklagade.

– Men det är inte fler överklagade bostäder än tidigare. På senare år har antalet bostäder i överklagade detaljplaner legat mellan 1.000 och 1.500 säger Erik Carles på fastighetskontoret som sammanställer en rapport om bostadsbyggandet varje kvartal.