Historiskt hög nivå i Göteborg. För tredje året i rad överträffade bostadsbyggandet i Göteborg det bostadsbehov som befolkningsökningen medför. Totalt färdigställdes cirka 5 350 bostäder under 2021. Av alla lägenheter var 60 procent hyresrätter.

De tre senaste årens byggtakt för nya bostäder är historiskt hög med ett snitt på över 4700 bostäder per år. Senast det byggdes fler bostäder i Göteborg var under miljonprogrammet på 1970-talet.

Stark befolkningstillväxt

– Vi har fortsatt en bostadsbrist, men vi bygger den mindre år för år. Under 2021 är det över 5350 producerade bostäder och även kommande år finns goda förutsättningar för ett högt bostadsbyggande säger Martin Öbo, direktör på fastighetskontoret.

Den höga nivån kan förklaras av att Göteborg haft en stark befolkningstillväxt under en längre tid, tillsammans med en god konjunktur och efterfrågan. Göteborgs Stad har under många år planerat för nybyggnad av bostäder med en kraftigt utökad planverksamhet. För att möta framtida behov behöver mellan 4000 och 5000 bostäder byggas  i Göteborg varje år.

Det byggs överallt i Göteborg

Flest bostäder blev klara under 2021 i stadsområdet Hisingen, men nästan lika många bostäder byggdes i Centrum och Sydväst. Av alla färdigställda lägenheter i flerbostadshus var cirka 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter. Dessutom färdigställdes 262 småhus.

Pandemin har inte påverkat byggtakten

Under pandemins första år 2020 märktes ingen nedgång i byggandet och inte heller under 2021 har byggtakten minskat trots pandemins påverkan.

– De farhågor som funnits om ett minskat byggande på grund av pandemin har uteblivit, säger Martin Öbo.