Fler sökande till färre nya lägenheter. Boplats Göteborg hade 2011 fler sökande till färre lägenheter än 2010. Under 2012 väntas cirka 1500 nybyggda hyresrätter komma ut på marknaden.

Förra året annonserades 8855 lägenheter ut på Boplats Göteborg, det är en minskning jämfört med 2010 då 9200 hyresrätter utannonserades. Samtidigt har intresset bland de sökande ökat, och det är i de västra stadsdelarna som trycket är högst.

Kungsladugård, Masthugget, Linnéstaden och Majorna har allra flest sökande men även på Heden och i Guldheden är det många som väntat länge på att få tillgång till en lägenhet.

– Samtidigt ska man komma ihåg att det är 37 procent som tackar ja till ett erbjudande – andra väljer att avstå eller att avvakta, säger Maria Meyer Martins, vd på Boplats Göteborg.

Under 2012 väntas cirka 1500 nybyggda lägenheter nå Boplats Göteborg. Bland de områden där det byggs mest just nu märks: Lunden, Järnbrott, Östra Kvillebäcken och Gårda.

– Så visst finns det finns ljus i tunneln, säger Maria Meyer Martins.