Sommarens besked om en ny modell för beräkning av tomträttsavgifter för småhus var felaktigt. Ett misstag hos förvaltningsrätten gör att det tidigare klartecknet har dragits tillbaka. Fram till det att beslutet vinner laga kraft gäller därför de gamla avgifterna.

− Det som har hänt är att förvaltningsrätten har missat ett överklagande. I juni fick vi först besked om att beslutet hade vunnit laga kraft, men senare kom ett nytt besked och tyvärr hann vi gå ut med information däremellan, säger Eva Odesten Romell på fastighetskontoret.

350 personer fick felaktig information

Det var i maj 2009 som kommunfullmäktige beslutade om en ny modell för beräkning av tomträttsavgifter för småhus. Modellen gäller tomträttsavgifter med 2009 års marktaxeringsvärde som grund och innebär i praktiken sänkta avgifter för de flesta berörda.

− Totalt sett rör det här ungefär 1.000 avtal och vi hade hunnit informera 350 av dem om den nya modellen, eftersom inte alla går ut samma tid, säger Eva Odesten Romell.

Kompensation till berörda utlovas

Fastighetskontoret uppmanar alla att betala tomträttsfakturan som kommer i september i vanlig ordning. De gamla avgifterna gäller fram till dess att ett beslut har vunnit laga kraft.

− Först då kan vi justera beloppen och kompensera alla som är berörda. Tyvärr vet vi inte när det blir, men förhoppningsvis har vi mer information i mitten av september, säger Eva Odesten Romell.