Test på Litteraturgatan. Klimatpåverkan ska halveras när det kommunala bolaget Framtiden Byggutveckling bygger nya lägenheter i Göteborg. Först ut är ett pilotprojekt längs Litteraturgatan i Selma stad.

Under det senaste året har Framtiden Byggutveckling tagit fram en klimatbudget där målet är att halvera utsläppen av koldioxid. Klimatbudgeten ska vara utgångspunkt när bolaget upphandlar nyproduktion av hyreslägenheter. Längs litteraturgatan i Selma stad ska cirka 60 hyreslägenheter byggas med start 2023.

Ta tillvara kreativitet

Nu förbereds upphandlingen av detta pilotprojekt.

– Vi tittar nu på förutsättningarna för upphandlingen och i hur stor grad entreprenören ska kunna påverka. För att nå framgång i projektet tror vi att all kreativitet måste tas tillvara i alla led, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Effekter och engagemang

Klimatpåverkan i driftsfasen, där även livsstilen hos hyresgästerna ingår, lyfts också i pilotprojektet.

– Det är jättebra att vi tar oss an klimatutmaningen på det här sättet. Att jobba med frågan kommer ge tydliga effekter och skapa stort engagemang i organisationen, säger Martin Blixt, vd på Framtiden Byggutveckling.

Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen. Generalkonsulten Dayspring och klimatkonsulter på WSP är med i arbetet kring pilotprojektet.