Inom fem år ska samtliga 69.000 hyreslägenheter i den kommunala Framtidenkoncernen i Göteborg ha ett öppet bredbandsnät med mycket hög kapacitet - 100 megabit per sekund. Utbyggnaden kostar cirka 500 miljoner kronor, en investering som Framtidens styrelse har klubbat nyligen.

– Vi ska vara igång med utbyggnaden runt årsskiftet. Först ut blir våra bolag i nordöstra Göteborg, säger Framtidens vd Carl-Johan Korsås.

De som hyr lokaler får samma kapacitet

– Sedan sker utbyggnaden områdesvis i etapper, beroende på hur det passar bäst geografiskt. Men vi har sagt att vi ska börja med våra hyresgäster i nordost och HjällboBostadens styrelse har redan tagit beslutet.

Även bolaget Göteborgslokaler omfattas av satsningen på en egen IT-infrastruktur, vilket innebär att även lokalhyresgästerna får motsvarande kapacitet på bredband inom fem år.

Beslutet om investeringen på en halv miljard kommer efter genomfört pilotprojekt i Kortedala, där cirka 6.000 lägenheter och 200 kommersiella lokaler under 2007 fått tillgång till ett öppet bredband med fiber.

Öppet nät för flera leverantörer

– Kortedalaprojektet har varit mycket framgångsrikt och därför har vi tagit styrelsebeslut om att fortsätta med hela beståndet, säger Carl-Johan Korsås.

Han säger att det nya nätets kapacitet – 100 megabit per sekund i båda riktningarna – är ”det bästa man kan få”.

Det är en gigantisk skillnad jämfört med de flesta andra bredbandsnät. Det blir ett öppet nät, med flera leverantörer som säljer och erbjuder sina tjänster inom telefoni, internet eller tv säger Carl-Johan Korsås.

– På så sätt ökar mångfalden, konkurrensen skärps och våra hyresgäster får en ökad valfrihet att själva kunna välja och påverka utbudet av tjänster.

Läs mer om pilotprojektet i Kortedala på bostadsbolagens hemsidor (se länkar nedan).

Fotnot:
Framtidenkoncernen förvaltar totalt 69.300 lägenheter i Göteborg, genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och HjällboBostaden. Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren ingår också i Framtidenkoncernen.