Stadsdelen Gårdsten är förebild när kommunala bostadsföretaget Telge i Södertälje vill omvandla höghusområdena Hovsjö och Ronna. Tanken är att bryta segregationen och göra områdena mer attraktiva. I Gårdsten sitter hyresgästerna i Gårdstensbostäders styrelse och har inflytande över stadsdelens utveckling.

I slutet av januari väntas kommunstyrelsen i Södertälje besluta att bilda aktiebolag av de båda bostadsområdena Hovsjö och Ronna. I de nya bolagens styrelser ska då de boende ta plats, precis så som skett i Gårdsten.

Sammanlagt handlar det om hyresgäster i 2.200 lägenheter, varav 1.700 i Hovsjö och 500 i Ronna. Först ut blir Hovsjö.

Har varit i Gårdsten på studiebesök

Även skolbyggnader, förskolor och fritids ska enligt planerna ingå i det nya aktiebolaget liksom den kommunala marken runt om.

– Det är spännande att få vara förebild för förändringsarbete, säger Kurt Eliasson, vd och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden.

Företrädare för Telgekoncernen har under året besökt Gårdsten för att se hur utvecklingsarbetet där har gått till. Bland annat visades då de numera världsberömda sol- och terrasshusen.