Miljötänk och hyresgästernas inflytande belönas. Många bostadsföretag pratar om inflytande för de boende, men Gårdstensbostäder har det – på riktigt. Eftersom man dessutom har många innovativa miljölösningar både för husen och de boende så belönas hyresvärden med SABO:s hållbarhetspris 2013.

SABO är förkortning för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, en bransch- och intresseorganisation för runt 300 allmännyttiga bostadsföretag i landet, som vartannat år premierar den medlem man tycker lyckats bäst med att utveckla ett hållbart boende.

Årets utmärkelse går alltså till Gårdstensbostäder, för att man ”lyckats förena alla hållbarhetsaspekter och på ett utmärkt sätt integrerar hållbarhet i verksamhetens kärna”.

Solfångare och solceller på tak och balkonger
Bland annat pekar SABO på hyresgästernas centrala position i företaget, då de är rikligt representerade i styrelsen och metodiskt involverade i dialogarbetet.

Gårdstensbostäder framhålls också som ett föredöme för sina satsningar på solfångare på tak och solceller på balkongfronter, vilka inte bara förser de boende med värme utan ger också ett överskott som skickas vidare ut på fjärrvärmenätet.

Att lägenheterna har individuell mätning av varm- och kallvatten och el, och att hyresgästerna har tillgång till elbilspool till rabatterat pris, ses också som goda exempel för hyresvärdar som vill satsa på det hållbara boendet.