"Unikt helhetsgrepp". Gårdstensbostäder har uppmärksammats av bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, ”för sitt unika helhetsgrepp och uthålliga arbete med att rusta upp och utveckla stadsdelen”.

Hedersomnämnandet är en del av Sabos Bopris 2016 och delades ut under en integrationskonferens i Göteborg den 12-13 oktober. Där ägnades den andra konferensdagen helt åt utvecklingen i Gårdsten.

Juryns motivering löd: ”För 20 år sedan fick det då nybildade bolaget börja från scratch med att rusta upp fastigheter och utemiljö. I dag råder en helt ny situation tack vare Gårdstensbostäders långsiktiga strategibygge. Nu vågar andra byggherrar satsa i Gårdsten och det pågår nyproduktion med fler hustyper och upplåtelseformer. ”