Tolv ställen i sex stadsdelar. Den ström av flyktingar som kom till Göteborg under 2015 har lett till ett extremt hårt tryck på bostäder. Göteborg planerar nu att bygga temporära modulbostäder för 3000 personer. De första kan stå klara redan till sommaren.

Den stora flyktingströmmen ställde i höstas staden inför extremt svåra prövningar. Befintliga boenden räckte helt enkelt inte till.

För att möta det stora behovet av bostäder planerar staden nu för temporära boendeformer på tolv ställen i sex stadsdelar.

Redan till den 15 februari har Framtiden begärt in anbud på moduler som kommer att byggas på plats och väntas fungera i 10-15 år.

– De ska uppfylla våra krav på kvalitet, estetik och funktion, säger Mariette Hilmersson som är vd på Framtiden.

I sökandet efter lämpliga platser för de temporära bostäderna har staden vinnlagt sig om att identifiera platser i områden i stadsdelar där det inte redan finns många flyktingar.
I flera fall handlar det om ytor som fungerat som idrottsplatser. De tolv platserna är:

# Askimsviken, Hult
# Ånäsfältet, Bagaregården
# Kärralundsvallen
# Hinsholmen, Älvsborg
# Väster om Lemmingvallen, Utby
# Fiskebäck
# Lilla Glasmästaregatan, Krokslätt
# Fridkullagatan, Krokslätt
# Amundön, Brottkärr
# Björkekärrsplan, Sävenäs
# Skintebo småbåtshamn
# Tuve

– Vi vet inte om den här satsningen kommer att möta det samlade behovet, men det är en i alla fall en bra början, säger fastighetsdirektör Magnus Sigfusson.

Redan med början om ett par veckor kommer informationsmöten arrangeras i de olika närområdena. Där får de boende veta mer om planerna och möjlighet att ställa frågor. Som granne till en av de föreslagna platserna har man också möjlighet att överklaga.

Tidsbegränsade bygglov söks successivt, men eftersom behovet är så stort kommer eventuella överklaganden inte att inväntas.

– Skulle ett överklagande gå igenom får vi helt enkelt montera ner, säger fastighetsdirektör Magnus Sigfusson.

Samtidigt som staden på torsdagen offentliggjorde sina planer på modulbyggande i sex stadsdelar, bjuder Älvstranden Utveckling nu in aktörer som vill bygga 650 temporära bostäder i Frihamnen.
Lägenheterna riktar sig till nyanlända, studenter och företag. Marken hyrs ut i 15 år och satsningen ses som en del av den framväxande Jubileumsparken.
Ansökningarna ska vara inne senast den 17 mars och beslut fattas under april.