Två nya så kallade trädgårdsstäder i Amhult och Hildedal på Hisingen projekteras just nu. 540 bostäder efter modell från Änggården planeras. Det blir de första trädgårdsstäderna i modern tid i Göteborg.

De nya områdena ställer stora krav på byggare och exploatör. Begreppet trädgårdsstad är ett kvalitetsbegrepp och inte ett försäljningsargument.

Det blir 300 hyresrätter och 240 bostadsrätter i Hildedal – på den idag obebyggda triangeln mellan Björlandavägen, Tuvevägen och Wieselgrensgatan – och Amhult vid Torslanda gamla flygplatsområde.

Det var i början på 1900-talet som vi fick våra två trädgårdsstäder i Göteborg – Änggården och Landala Egna hem. De områden med småhus som har byggts därefter kan mer betraktas som villa- eller grupphusområden.

Egna trädgårdar

Det typiska med trädgårdsstäder är att husen ligger nära gatan med trädalléer och tydliga rumsbildningar mellan husen. Husen är i trä på 2-3 våningar och på gårdarna kan de boende anlägga sina egna trädgårdar.

Trädgårdsstaden ska vara en förebild för att skapa ett tryggt, mänskligt och miljöanpassat boende med nära till kollektivtrafik.

Byggnadsnämnden ska ta ställning till detaljplanen för de två bostadsområdena den 11 december.