Från och med idag 9 november kan alla slags byggärenden ansökas digitalt. Genom en ny e-tjänst på Göteborgs Stads hemsida ska det bli lättare både att följa sitt ärende och att kommunicera med sin handläggare. Något som på sikt kan leda till snabbare beslut. Från och med idag 9 november kan alla slags byggärenden ansökas digitalt. Genom en ny e-tjänst på Göteborgs Stads hemsida ska det bli lättare både att följa sitt ärende och att kommunicera med sin handläggare. Något som på sikt kan leda till snabbare beslut.

Sedan något år tillbaka har göteborgarna kunnat söka bygglov för skyltar och anmäla Attefallshus och braskaminer via nätet. Nu ges samma möjlighet för alla slags byggärenden.  Vi har smygstartat med några ärendetyper och provat oss fram. Anmälan för braskaminer är det som hittills har varit mest populärt att göra via nätet, säger Evelina Ahlqvist Johnels, projektledare på stadsbyggnadskontoret.Tagit fram instruktionsfilmDen nya e-tjänsten för byggärenden har en ingång oberoende av vad man gör för ansökan.  Där kan man välja vad man vill ansöka om och se vilka handlingar som ska bifogas, säger Evelina Ahlqvist Johnels.Hon säger att de har arbetat för att göra hela hemsidan tydligare med checklistor och annat. Dessutom har de tagit fram en instruktionsfilm som ska underlätta ansökan.  Filmen visar vad du ska tänka på och hur du kan förbereda dig för att söka digitalt, säger Evelina Ahlqvist Johnels.Bättre överblick med digital profilNågra av förutsättningarna som krävs är en e-legitimation, att man vet sin fastighetsbeteckning och har ritningar i pdf-format. Man får inte heller fota av sina ritningar, utan måste scanna in dem och göra dem till pdf-filer en och en. Till exempel måste fasadritningen vara en pdf och planritningen en annan, säger hon.En korrekt inskickad ansökan leder oftast till ett snabbare beslut. När ansökan skickats in skapas en digital profil som gör det lättare att överblicka ärendet och även att få återkoppling.