Befintliga torg prioriteras i ny utbyggnadsstrategi. Enligt prognoser kan Göteborg ha 150 000 fler invånare om 20 år. Nu pekar stadsbyggnadskontoret ut lämpliga platser för hållbar tillväxt. Att dra nytta av det som finns och förtäta på platser med god kollektivtrafik är grundtanken i strategin för utbyggnadsplanering.

Det är inom den redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter som Göteborg ska växa. Totalt finns det plats för runt 75 000 nya bostäder de närmsta 20 åren, varav 25 000 i centrala Älvstaden.

Resten – mellan 45 000 och 50 000 – planeras i det som kallas för mellanstaden. Det är det sammanhängande stadsområdet utanför stadskärnan, ofta i närheten av torg.

– Där finns bra kollektivtrafik och där bor redan mycket folk. De är smarta och effektiva platser att bygga på eftersom man drar nytta av befintlig infrastruktur och service, säger Sara Brunnkvist, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Torg att kraftsamla kring
I Strategi för utbyggnadsplanering 2035 identifieras nio kraftsamlingsområden där det anses särskilt prioriterat att bygga. Det är Rymdtorget, Selma Lagerlöfs torg, Brunnsbo torg, Wieselgrensplatsen, Vårväderstorget, Marklandsgatan/Axel Dahlströms torg, Frölunda torg och Angereds centrum.

– Där tror vi att en förtätning och utveckling gör särskilt stor skillnad, säger Sara Brunnkvist.

Stadsbyggnadskontoret räknar också upp en rad platser och torg som ska utvecklas till lokala tyngdpunkter – bland andra Kärra centrum, Tuve torg, Kortedala torg, Eriksbergs centrum och Opaltorget.

Utveckla stadslivet
– Där vill vi stötta med komplettering av lokaler, idrottsmöjligheter och mötesplatser. Det handlar inte bara om att komplettera med bostäder utan stadsutvecklingen ska också ge ett mervärde till dem som redan bor där, säger Sara Brunnkvist.

De områden som ligger utanför mellanstaden finns visserligen inte med i utbyggnadsstrategin – men det betyder inte att de är bortglömda.

– Men då handlar det mer om mindre kompletteringar. Till exempel att komplettera småhusområden med hyres- och bostadsrätter, säger Sara Brunnkvist.

Signal till byggaktörer
Syftet med Strategin för utbyggnadsplanering är dubbelt. Dels ska den användas internt inom staden, dels är den ett sätt att kommunicera utåt. Både till medborgare och aktörer i bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi berättar var det finns potential att bygga, men vi behöver samarbeta med marknaden för att planerna ska bli verklighet, säger Sara Brunnkvist.

Jämfört med byggprojekt på jungfrulig mark ställer förtätning i befintlig bebyggelse helt andra krav.

– Det är mer komplicerat att planera och bygga på det här sättet eftersom man måste ta hänsyn till allt som redan finns på platsen. Och hållbar stadsutveckling innebär att vi behöver arbeta mer med att involvera de som redan bor och verkar i området, säger Sara Brunnkvist.

A48_7.jpg

Kortedala torg. Foto: Anna Jolfors