Klättrar från 107:e till sjätte plats. Göteborg är den sjätte bästa kommunen i landet att bo i, enligt en rankning som tidningen Fokus gjort med hjälp av forskare. Genom att variablerna har förändrats har storstäder generellt fått en bättre placering. Det har fått Göteborg att rusa från plats 107 förra året till en sjätteplats i år.

Att göra en objektiv mätning av var det är bäst att bo är inte lätt, eftersom människor har så olika preferenser. Tidningen Fokus gör ändå ett försök varje år. Jämfört med förra årets mätning har Göteborg gjort en kometkarriär, och landar i år på sjätte plats.

Rankningen görs utifrån en rad olika kriterier. Göteborgs placering på listan dras upp av att staden får höga poäng i kategorin ”att vara äldre”. Det innefattar en sammanvägning av bland annat hur omfattande kulturutbudet är, hur huspriserna förändras, tillgängligheten till läkare och kostnaderna för äldreomsorg och hemtjänst.

När det gäller ”att ha familj” hamnar Göteborg däremot lägre. Den kategorin baseras på en bedömning av bland annat inkomstnivå, jobbtillväxt, förekomst av mobbning och hur många som får slutbetyg i årskurs 9.

Storstädernas dynamik ger pluspoäng
Ett skäl till att Göteborg och andra storstäder hamnar högre på listan i år än tidigare år är att rankningen numera tar hänsyn till fler variabler. Exempelvis fanns flygplatsen Landvetter tidigare inte med i bedömningen, för att den inte ligger i Göteborgs kommun. Men i år har definitionen av vad som anses vara goda flygförbindelser vidgats. Mätningen tar även större hänsyn än tidigare till den dynamik som storstäder erbjuder – att det finns ett diversifierat arbetsliv och att befolkningen är blandad.