Göteborgs Stad söker stöd av regeringen när det gäller alla mobiltelefonmaster som byggs just nu. Kommunen har skrivit brev till regeringen och vill att mobiloperatörerna tydligt samarbetar för att det inte ska byggas onödigt många master. Regeringens svarar att det är viktigt att operatörerna samverkar.

Det var i februari som kommunen skrev till regeringen och efterlyste gemensamma planer från de så kallade UMTS-operatörerna när det gäller att dela master. Risken är annars att det blir en skog av master. Just nu har byggnadsnämnden en rad bygglov som gäller uppsättning av master för den nya generationen mobiltelefoner.

I svarsbrevet från regeringskansliet påpekas att Boverket i en utredning anser att länsstyrelser och kommuner bör sträva efter att det sker en samordning.

Kommuner oroas

Enligt Helena Strömbäck, departementssekreterare på Näringsdepartementet, så är Göteborg inte den enda kommun i landet som oroas av mastfrågan. Regeringen får flera sådana här påstötningar av kommuner som känner att de är i behov av tydligare regler.

I brevet från näringsdepartementet påpekas att Post- och telestyrelsen, PTS, tillsammans med Svenska kommunförbundet och mobiloperatörerna just nu arbetar för att nå fram till en avsiktsförklaring. I denna förklaring ska operatörerna visa att de aktivt verkar för att samutnyttja masterna för att minimera påverkan på natur- och kulturvärden.

Svårt få till samarbete

– Diskussioner pågår men de går inte så bra, säger Helena Strömbäck, departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Det finns idag inga lagar som tvingar operatörerna att dela master. Det är också alltid en risk att det blir en konkurrensfråga så fort de olika mobiloperatörerna börjar samarbeta. Dessutom finns en gräns då hela problematiken med mobilmaster blir en politisk fråga.

Finns riktlinjer

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har tagit fram riktlinjer som byggnadsnämnden godkände i september förra året. Där betonas att det ska ske ett samutnyttjande och att det ska byggas så få master som möjligt i naturen.

Sven-Olof Ohlsson, mastsamordnare på stadsbyggnadskontoret säger att nämnden har varit mycket tydlig att operatörerna måste samordna sig.

Men konkurrensen mellan de olika operatörerna gör att det fortfarande går att samutnyttja masterna bättre.