Värdesätter blandad bebyggelse. Grönska, centralt läge och en blandning av bostäder, butiker och service. Så vill göteborgarna bo om de får välja. Det visar en undersökning som tagits fram på initiativ av nya stadsdelen Kvillebäcken.

– Den här undersökningen bekräftar att vi satsat helt rätt. Kvillebäcken blir en grön stadsdel där inte bara själva bostaden är viktig – man bor i hela sitt närområde. Därför försöker vi skapa levande gator och torg, fokusera på det som ligger i ögonhöjd, säger Johan Ekman, kommunikatör på Älvstranden Utveckling.

Undersökningen, som genomförts online, omfattar 524 personer. De har fått ange på en skala vad som är viktigt vid val av bostad.

Barnfamiljer vill bo centralt
Resultatet visar att 88 procent vill ha nära till gröna områden och att 80 procent föredrar en blandning av bostäder, butiker och service. 77 procent tycker det är viktigt att det finns butiker och kaféer i närheten.
Tre av fyra vill bo centralt, och majoriteten efterfrågar stadskänsla.

– Det är en väldigt tydlig trend, även familjer med barn vill bo i centrala stadsmiljöer, säger Johan Ekman.

Möjlighet till stadsodling
Omtanken om miljön är också på starkt uppåtgående. 65 procent uppskattar ett miljösmart boende och hälften av de tillfrågade vill ha möjlighet att välja bort bilen.

– Kvillebäcken är planerad för att man ska kunna leva miljösmart och det är nära till kollektivtrafik. Det kommer också anläggas kvartersodlingar, att man har möjlighet att odla sin egen mat, säger Johan Ekman.