Centralt läge och blandad bebyggelse också viktigt. När göteborgarna får svara på frågan hur de helst vill bo är det närhet till grönområden som toppar önskelistan. Annat som många värdesätter är att få bo centralt, miljösmart och i ett levande område med torg, kaféer och butiker.

Det är byggkonsortiet bakom nya stadsdelen Kvillebäcken som kartlagt vad göteborgarna värdesätter vid val av bostadsområden. Resultatet visar att 88 procent vill leva nära grönska, 80 procent föredrar blandad bebyggelse och 75 procent väljer ett centralt läge.

Andra saker som visade sig vara av betydelse var till exempel möjligheten att bo bra ur ett hållbarhetsperspektiv, att kunna välja bort bilen och att få bo i effektsmarta byggnader.

Undersökningen genomfördes i januari i år.