Stockholm har en. Malmö också. Nu har äntligen Göteborg fått en arkitekturguide till 450 av stadens mest intressanta byggnader. Med nytagna bilder, beskrivande texter, ritningar och kartor är ”Guide till Göteborgs arkitektur” både en bok att promenera med och fördjupa sig i.

Stockholm har en. Malmö också. Nu har äntligen Göteborg fått en arkitekturguide till 450 av stadens mest intressanta byggnader. Med nytagna bilder, beskrivande texter, ritningar och kartor är ”Guide till Göteborgs arkitektur” både en bok att promenera med och fördjupa sig i.
Det är inte Göteborgsarkitekturens topplista som presenteras på de 288 sidorna. Istället kan man betrakta boken som en exposé över stadens historia och utveckling under mer än 400 år.
– Vi har försökt välja exempel som på olika sätt belyser vad arkitektur kan vara, säger Claes Caldenby, professor i Arkitekturens historia på Chalmers och initiativtagare och huvudförfattare till boken.
Guiden är uppdelad i tretton geografiska delar, från bebyggelsen inom vallgraven och ut till förorterna. Längst bak finns tolv tematiska turer att välja mellan för den som har en halv dag över. Grundtanken med boken är att sprida en förståelse för att arkitektur är viktigt.
Guiden ges ut av Arkitektur Förlag AB i samarbete med forskningsrådet Formas och Göteborgs stadsbyggnadskontor. Stadsbyggnadskontoret har bidragit med expertkunskap och merparten av bilderna.
Boken kostar cirka 275 kronor och finns till försäljning i Stadsmuseets butik och i bokhandeln.
Elisabeth Klingberg