Det talas ofta om hur viktigt det är att Göteborg är en attraktiv stad att studera i – men vet egentligen stadens politiker vad som är viktigt för en högskolestuderande? Och vet studenterna hur politikerna arbetar med visionen om Göteborg som studentstad?

Den 19 februari i år beslutade Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad att starta Studentforum, ett rådgivande organ och en mötesplats där studenterna och företrädarna för Göteborgs Stad kan bedriva en dialog och ömsesidigt utbyta information.

Bostadsfrågan central

Det beslutades även senare att Studentforums sekretariat skall ligga hos BoPlats Göteborg, dels för att bostadsfrågan är en central angelägenhet för båda parter men också för att visionen för BoPlats Göteborg är att verka som en mötes- och informationsplats för Göteborgarna.

Ett till två möten skall arrangeras varje år, där alla studentkårer har möjlighet att möta kommunstyrelsens företrädare kring strategiska frågor. Första mötet ägde rum 14 oktober och där diskuterades studenternas bostadssituation och vad som händer när studenterna läst färdigt och ska finna en ordinarie bostad. ¨

Information för nyinflyttade

Dessutom togs frågan om Göteborgs Stads policy när det gäller socialbidrag till studenter upp.

Studentforum beslutade också att fortsätta det gemensamma arbetet med att informera nyinflyttade studenter om Göteborgs Stad och den service som staden kan erbjuda dem.