Gunnareds stadsdelsnämnd säger i ett remissvar nej till en utbyggnad av köpcentret OBS! i Bäckebol på Hisingen.

Nämnden anser att utbyggnaden kan påverka handeln i de omkringliggande stadsdelarna och vill ha en bättre utredning av denna aspekt.

Kooperativa Förbundet som äger OBS! vill bygga ut dagens område på 35 000 kvm med cirka 20 000 kvm för att nya etableringar ska bli möjliga.