Fastighetsägarna i Haga, det vill säga de kommunala bostadsbolagen, statliga Akademiska hus, HSB och andra privata husägare, slår sig i höst ihop mot klottret i stadsdelen. På försök ska allt klotter saneras samtidigt, av samma saneringsfirma, efter en idé från Köpenhamn.

– Haga var en bra geografiskt avgränsad stadsdel att prova på, säger Lars Olander vid lokalförsörjningsförvaltningen.

Tvätt tre gånger i veckan

Från första veckan i oktober och sex månader framåt kommer en saneringsfirma tvätta alla hus i Haga rena från klotter tre gånger i veckan.

– Och fastighetsägarna ska inte behöva ringa och tala om att nu är det klotter på kåken, utan de vet att på till exempel onsdag kommer sanerarna.

Hur stora de sammanlagda saneringskostnaderna för husen i Haga är i dag finns inga exakta siffror på, men Lars Olander tror att de ligger på minst en dryg miljon per år.

Det finns också ett mörkertal för de privata fastighets- ägarna.

”Egentligen ganska genialt”

Men Lars Olander är dock ganska säker på att det nya avtalet kommer att spara pengar för de flesta som gått med i samarbetet. En av fördelarna är till exempel att fastighetsägarna kommer att kunna budgetera sina saneringskostnader.

– Som det är i dag kan kostnaderna skena iväg nåt enormt. Egentligen är det ganska genialt. Det är en solidarisk fördelning av kostnaderna, precis som en försäkring. Man vet aldrig om man kommer att få nytta av den.

5D9C.jpgVilken klottersaneringsfirma som får uppdraget är inte klart än eftersom anbudsförfarandet fortfarande pågår.

Försöket kan utvidgas

När de sex månaderna har gått ska försöket i Haga snabb- utvärderas.

– Med all sannolikhet kan detta sedan utvidgas till att dela in stan i geografiska områden. Det finns till exempel bostadsrätts- föreningar i bland annat Linnéstaden som gärna vill vara med redan nu, säger Lars Olander.

Idén med samordnad klottersanering kommer från Köpenhamn där köpmännen på Ströget var trötta på att kunderna möttes av klotter och kladd.

Nu tar en saneringsfirma mot fast pris hand om klottret. De flesta butiker kring Ströget är med och visar det med en särskild dekal i fönstret.

Fotnot:
Bakom försöket med klottersanering i Haga står Göteborgs Stads samordningsgrupp mot klotter och illegal grafitti som ingår i samverkansprojektet Vacker stad.