...vd på Störningsjouren. Hur har sommaren varit? "Jättebra! En lugn, fin och trevlig sommar".

Har ni fått in färre störningar?
– Ja, på helgerna. Vardagarna har varit ungefär som förra sommaren, men helgerna har varit klart lugnare. Det som vi kallar yttre störningar, alltså alltför högljudda gårdsfester, balkongfester och liknande har varit färre i sommar.

Brukar det vara mer störningar på sommaren än resten av året?
– Nej, inte fler, men annorlunda. Störningarna flyttar liksom ut på sommaren när vi själva flyttar ut på gården, sitter på balkongen eller har fönstren öppna och spelar musik. Sånt har det varit mindre av i år.

Hur mycket mindre?
– Vi har inga siffror framme, men det är en bestämd känsla. Mina kollegor och våra kunder säger samma sak när vi pratar om hur sommaren varit.

Vad kan det bero på? Har det svala vädret kylt av firandet?
– Det finns nog många orsaker. Väder och vind kan väl vara en förklaring, men jag tror också att det beror på de trivselregler som våra kunder – hyresvärdarna – har. Regler som kvarters-, hus- och bovärdar och andra är ute och pratar om i bostadsområdena hela tiden. Helt enkelt att man ska ta hänsyn och respektera sina grannar.

Störningsjouren har också ett förebyggande arbete. Det kanske har effekt?
– Ja, det tror jag. Vi har personal dygnet runt, inte bara kvällstid, med folk som arbetar förebyggande på dagtid. Vi släpper inte ett dilemma efter den akuta störningen, utan gör gemensam sak och arbetar förebyggande ihop med den aktör som är mest lämpad; socialtjänsten, Stadsmissionen, polisen eller kanske hemtjänsten. Det tror jag är allra bästa sättet att förebygga.

– När vi åker ut på en störning, är det ofta så att den som stört får sig en tankeställare om hur man lever i relation till sina grannar. Ibland räcker det för att en förändring ska ske.

För två år sedan – 2013 – bröts en trend och antalet störningar minskade från 15 till 11 per dygn i snitt. Har det hållit i sig?
– Ja, i stora drag. Nu har vi 14 störningar per dygn i snitt, å andra sidan är 2000 fler lägenheter anslutna jämfört med 2013. Vi tror att störningsproblematiken ligger ganska konstant.