Nu växer Göteborgs Stads tomtkö igen. Sedan i somras har kön blivit 25 procent längre. Samtidigt lyckas kommunen inte nå målet att erbjuda 100 tomter per år. Ifjol blev resultatet cirka 30 tomter, och i år kommer det sannolikt att stanna vid ett 50-tal.

– Det är överklagade detaljplaner, och att utbyggnaden av lokalgator och vatten och avlopp dragit ut på tiden i de områden där vi vill erbjuda tomter som gör att det blir förseningar, säger Birgit Berglund på Fastighetskontoret.

I juni i fjol sjösattes en ny webbplats som skulle minska administrationen och göra det lättare för invånarna att se vilka områden som kommunen vill sälja tomter i.

2.100 i kö

– Vi är nöjda med systemet, även om det har varit en del barnsjukdomar. Tyvärr är vi lite efter målet att kunna erbjuda 100 tomter per år, säger Erik Gedeck på Fastighetskontoret.

Nu stiger också antalet personer som vill stå i tomtkön. I somras var antalet 1.600, men nu har siffran ökat till 2.100.

Nästa tomtsläpp blir 39 tomter öster om Bottnevägen i Torslanda, och sju tomter i Olofsbo vid Ströms väg.

Lite mer fart på tomtförsäljningen kommer det att bli om området vid Älvegårdsvägen i Torslanda kommer loss. Där är antalet tomter stort, cirka 85, men detaljplanen är överklagad.

5692.jpg
Foto: Johannes Haglund