Drygt 26 000 lägenheter. Två kommunala bostadsbolag i Göteborg går nu ihop. Från och med onsdagen är Hjällbobostaden en del i det större Poseidon.

Hjällbobostaden startade 1999 inom Förvaltnings AB Framtiden och hade ett utökat uppdrag – att utveckla Hjällbo både fysiskt och socialt. Efter 13 år som utvecklingsbolag har Hjällbobostaden nu nått en förvaltande fas och tar plats i Poseidon, med ett mer varierat bestånd och en stark ekonomi.

Hjällbobostaden har 2.293 lägenheter medan Posiedon har 26.000 lägenheter i Göteborg.