Lyckat koncept. Hjärterum drogs igång hösten 2017, och sedan dess har 125 nyanlända personer fått boende genom konceptet. Hjärterum är ett tryggt sätt för privatpersoner att hyra ut till exempel ett rum eller attefallshus. ”Behovet är väldigt stort av fler som vill hyra ut”, säger projektledaren Arash Mansouri.

Helena och Arnold Göransson har öppnat sitt hem för en familj som behövde hjälp.

Hjärterum är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad, Räddningsmissionen och Boplats. Målet är att ge nya göteborgare, som flytt från ett annat land, en boendelösning. Räddningsmissionen är en mellanhand mellan den som hyr ut och hyresgästen, och står formellt som hyresvärd.

50 boenden för totalt 125 personer har hittills förmedlats sedan starten. Arash Mansouri på Räddningsmissionen, och projektledare för Hjärterum, berättar att lösningen har varit mest framgångsrik för stora barnfamiljer och när det gäller inneboende-former.

– Vi har fått många förfrågningar från privatpersoner som vill hyra ut stora villor eller radhus.

Anmäl intresse på hemsidan
I början var målgruppen personer anvisade till Göteborg enligt bosättningslagen, men sedan årsskiftet riktar sig Hjärterum även mot ensamkommande som omfattas av gymnasielagen.

– Vi tar tillvara alla objekt som vi får in. Antal personer som är bostadslösa har ökat och det händer även att andra personer som håller på att bli bostadslösa hör av sig i desperation till oss, säger Arash Mansouri.

Är du intresserad av att hyra ut ett rum, hela din bostad eller ett mindre hus på tomten? I så fall kan du gå in på Hjärterums hemsida och fylla i ett formulär.

Arash Mansouri jobbar på Räddningsmissionen och är projektledare för Hjärterum.

– Vi tar kontakt och bokar in en tid för ett möte där vi kommer ut och träffar den som vill hyra ut. Vi ger ett kontraktsförslag med en lämplig hyra och sedan försöker vi göra en matchning. Känns det bra skriver vi kontrakt med hyresvärden och hyresgästen.

Ger relationer och nätverk
En bra matchning är viktig för att uthyrningen ska fungera långsiktigt, speciellt när det handlar om inneboende-former.

– De flesta kontrakt är tillsvidare med tre månaders uppsägningstid från båda parter, säger Arash Mansouri, som lyfter fram fler positiva följder av Hjärterum:

– Ensamheten är stor i Sverige och många äldre sitter fast med större objekt. Det ger mycket för båda parter att de kan hjälpa de här studenterna att hyra ett rum. Dessutom skapas det relationer och nätverk.

Konceptet har väckt intresse både i Stockholm och Malmö – städer som befinner sig i samma situation. Konceptet, med tre samarbetsparter och en mellanhyresvärd, är unikt.

– Vi försöker sprida det till andra kommuner. Det är ett tryggt och säkert sätt att hyra ut som har visat sig fungera.