Odlingar på rivningstomt. Det är inte bara nya hus som växer upp i Kvillebäcken. Sedan en tid tillbaka kan göteborgarna använda en av områdets rivningstomter för odlingar av grönsaker, blommor, frukt och bär.

Knappast någonstans i Göteborg byggs det så mycket som i Kvillebäcken. Gamla industrilokaler har jämnats med marken och nya bostadshus ger allt eftersom stadsdelen ny karaktär.

Mitt i all projektering har en rivningstomt längs Gustav Dalénsgatan vid Vågmästareplatsen förvandlats till en lokal stadsodling där boende för någon hundralapp har möjlighet att starta sin egen odling.

– Under augusti och september kommer vi att arrangera ett antal aktiviteter för odlingsintresserade göteborgare, och i månadsskiftet september/oktober planerar vi en stor trädgårdsfest, säger Niklas Wennberg på Stadsjord som tillsammans med Lundby stadsdelsförvaltning och fastighetskontoret står bakom initiativet.

Så småningom hoppas man att en del av det odlade ska kunna levereras till den nya saluhallen i Kvillebäcken.