Fastighetskontoret söker partner för upprustning. Få kvarter i Göteborg har väckt så starka känslor de senaste åren som Eken och Cedern invid E6:an i Gårda. Medan debatten om rivning eller bevarande har rasat har förfallet tilltagit, men nu sätter fastighetsnämnden ner foten: husen har ett stort historiskt värde och bör bevaras, men frågorna kring buller, luft och säkerhet måste få en lösning. Nu söks en partner som vill ta sig an den stora utmaningen.

– Det finns en stark önskan att bevara husen, men också en stor ödmjukhet kring vilka problem vi har att lösa, säger Peter Junker, biträdande fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Utmaningarna till trots – dagens besked från fastighetsnämnden är ett stort steg framåt för alla som i över 40 års tid har våndats kring den delikata frågan.

Mycket farligt gods på E6:an
– Det finns en gammal plan på att riva husen och bygga ett parkeringshus istället, men efterhand som planerna har skjutits upp så har också tankarna på bevarande stärkts. Det finns många landshövdingehus i staden men husen i Gårda är speciella och står för ett historiskt värde, så det vore roligt om vi kunde få till en lösning och ha kvar husen, säger Peter Junker.

Det hela hänger dock på om man kan lösa de svåra frågor som hänger samman med husens utsatta läge. Bara ett par meter från husknuten rusar trafiken på E6:an förbi, vilket gör att det är en stor utmaning att uppnå en godkänd bullernivå för de boende i husen och klara dagens krav när det gäller ren luft. Även säkerheten är knivig, då det fraktas mycket farligt gods på vägen.

Kräver omfattande åtgärder
– Vi skulle inte göra det här om vi inte hade vissa tankar om hur man kan lösa de frågorna. Till exempel kan man hämta ren luft någon annanstans och föra in den i husen, men det kräver ju ganska omfattande åtgärder både in- och utvändigt. Vad gäller bullret och säkerheten så kan man tänka sig olika former av isolering och avskärmning, säger Peter Junker, som dock betonar att fastighetsnämnden inte är några experter på de tekniska lösningarna.

– Det är därför vi nu går ut och efterfrågar aktörer och framtida förvaltare av husen, som kan utreda om det med hjälp av ny teknik och kreativa lösningar går att ha kvar husen och utveckla området. Vi vet ju att det finns kunniga byggare och förvaltare som är intresserade av gamla hus med speciella förutsättningar, så det ska bli spännande att se vilka förslag de kan komma med, säger Peter Junker.

Fortsatt låga hyror en utmaning
Som om det inte vore nog med utmaningar vill fastighetsnämnden också att kvarteren efter upprustningen ska vara tillgängliga för alla. Idag består husen av 101 lägenheter och fem lokaler som hyrs ut till bland andra konstnärer och kreatörer.

Lägenheterna i husen är små och har idag en låg standard, och hyresnivåerna är satta därefter. Kan husen stå kvar och lägenheterna rustas upp varsamt är de ett bra alternativ till bostäder för de målgrupper som idag har svårt att få en egen bostad till en låg kostnad.

– Att presentera lösningar som är både tekniskt och ekonomiskt försvarbara, så att hyrorna inte skenar iväg, är kanske den största utmaningen av alla, säger Peter Junker.