Från och med idag den 1 oktober kommer alla som bor hos de kommunägda bostadsbolagen att kunna abonnera på TV på hemspråk. Inledningsvis handlar det om 30 kanaler på 17 olika språk.

– Våra hyresgäster får nu tillgång till TV på sina hemspråk, säger Åsa Mohlin, marknadschef på Familjebostäder. Vi har ett stort antal hyresgäster som har annat modersmål än svenska. Det är för deras skull som vi har tagit fram det nya erbjudandet.

Först i landet

– Alla studier visar att den som har en fast förankring i sitt hemspråk lättare kan ta till sig andra språk. Det är samma utgångspunkt som man har när man lär ut hemspråk i skolorna. Vi arbetar nu med en rad integrationsprojekt. Det känns extra roligt att vi här i Göteborg är först i landet med att kunna erbjuda kabel-tv på hemspråk.

Bolagen inom Framtiden-koncernen, det vill säga Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbolaget och Hjällbobostaden, har i samarbete med Com-hem tagit fram det nya programpaketet.

Paket med box och två kanaler

Hyresgästerna erbjuds ett paket där hyrbox och två valfria hemspråkskanaler kostar 100 kronor per månad.

Kanalerna täcker följande språkområden: arabiska, persiska, turkiska, kurdiska, bosniska, serbiska, kroatiska, albanska, tyska, spanska, italienska, portugisiska, franska, ungerska och grekiska.

Det rör sig om såväl nyhets- och underhållningskanaler som public service-kanaler.