Allmännyttans hyresgäster i Göteborg är fortsatt nöjda med sitt boende visar den senaste kundmätningen som kommunala Framtidenkoncernen låtit göra. Både det så kallade Nöjd boende index, NBI och Fastighetsägarbetyget ligger kvar på 66 vilket anses som bra på en 100-gradig skala.

Det genomsnittliga betyget för ”rent och snyggt” ökade från 68 till 69 och miljöbetyget ökade från 69 till 70. I kvalitetsskalan räknas betyg 60 och uppåt som ”bra”. Betyget 70 och uppåt räknas som ”mycket bra”.

Framtidenkoncernens enkät mäter bland annat hyresgästernas upplevda boendekvalitet. Undersökningen, som är den mest omfattande i landet, gick ut till 37.000 hushåll. 63 procent svarade vilket räknas som en hög svarsfrekvens.

– Det är glädjande att vi kan bibehålla en fortsatt jämn och hög kvalitet i boendet, säger Framtidenkoncernens vd Carl-Johan Korsås.