Bästa förslaget vinner. Bostadsbolaget låter hyresgästerna i Biskopsgården bestämma över en del av sin budget. En miljon ska gå till förbättringar av utemiljön och alla boende kan bidra med idéer. Det förslag som får mest röster blir verklighet. 

För tredje året i rad kan Bostadsbolagets hyresgäster i Biskopsgården var med och bestämma hur en miljon ur bolagets budget ska investeras. Nytt för i år är att även boende i Södra Biskopsgården och Länsmansgården kan lämna in förslag vad pengarna ska användas till.

”Det behövs fler mötesplatser”

Årets tema är ”Tillsammans utomhus” och förslagen som lämnas in ska fokusera på att förbättra hyresgästernas utemiljöer.

− Valet av tema har en del med pandemin att göra. Det blev tydligt förra året hur viktig utemiljön är och att det behövs fler mötesplatser utomhus där människor kan träffas och umgås, säger Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare hos Bostadsbolaget i Biskopsgården.

Förslagen kan innehålla allt som gör att man trivs i en utomhusmiljö, från platser för lek, spel och umgänge till konst eller andra typer av upplevelser.

Vill uppmuntra kontakten mellan grannar

Genom att låta hyresgästerna själva bestämma över en del av budgeten vill Bostadsbolaget öka demokratin och främja umgänget mellan grannar.

Till och med den 10 april kan hyresgästerna, oavsett ålder, lämna in sitt förslag. Även barn som går i skolan i området får lämna bidrag. Via en digital plattform kommer hyresgästerna, förutom att få hjälp med att utveckla och formulera sina idéer, kunna diskutera olika förslag med sina grannar och få svar på frågor.

− När alla idéer har kommit in går vi genom dem. De förslag som uppfyller kriterierna läggs sedan ut på den digitala plattformen där alla kan ta del av dem och rösta, säger Amanda Sjöstrand.

De vinnande förslagen presenteras i maj.