Om den boende går med på det. De kommunala bostadsbolagen och de privata hyresvärdarna på Boplats Göteborg har börjat med fysiska visningar igen. Förutsättningen är att hyresgästen som ska flytta går med på det. “Både de som söker och de som visar lägenheter är glada för det, det blir mycket lättare och bättre”, säger Mats Ekblad, strategisk kommunikatör på Boplats.


Mats Ekblad, strategisk kommunikatör på Boplats Göteborg. Foto: Hilda Grahnat

Boplats Göteborg AB ägs av Göteborgs Stad och förmedlar lägenheter från de kommunala bostadsbolagen i staden: Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder och ett 30-tal privata hyresvärdar. Under covid-19-pandemin har hyresvärdarna inte kunnat erbjuda fysiska visningar, utan i stället haft digitala visningar, bilder och/eller hyrt ut på ritning.

– Det är upp till varje hyresvärd som förmedlar lägenheter hos Boplats att bestämma hur visning ska ske i deras fastigheter. De flesta hyresvärdar har gått tillbaka och börjat visat lägenheter igen. Det gäller nästan alla privata. I allmännyttan gör man det i de flesta fall. Men det beror på den avflyttande hyresgästen, om det är okej med den. Det är samma med de privata.

Hur har det varit under pandemin?

– Det har inte varit något problem att hyra ut eller förmedla lägenheter. Den genomsnittliga kötiden brukar öka varje år, nu har den till och med backat något. Vi tror att de med många ködagar inte har velat ha en lägenhet som de inte har kunnat gå och titta på. De har varit lite mer försiktiga och hellre väntat.

Det rör sig inte om någon större minskning i antalet ködagar för dem som tecknat kontrakt, men ändå värt att notera eftersom de brukar stiga. För perioden  januari till och med augusti 2021 är det genomsnittliga antalet ködagar 2 362 och för 2020 var det 2 407.

Går att boka besök

Boplats fortsätter med telefontid måndag till fredag klockan 8-16.30. Det finns inga drop-in-tider, men från och med den här veckan går det att boka ett besök om det finns behov av det. Besöket bokas via växeln.

– Vi har försökt att se till så att vi ska kunna lösa alla problem utan att någon ska behöva besöka oss. Det har funkat bra under pandemin tack vare tekniken, det mesta går att lösa via telefon eller dator. Sedan finns det de som gärna vill komma och besöka oss, och det är roligt att träffa folk också. Så vi kommer ha fler öppna aktiviteter, men exakt vilken form de kommer att ha vet vi inte än, säger Mats Ekblad.