"Gäller att vara ute i god tid". Göteborgs hyresmarknad blir allt hetare. De senaste årens trend med fler sökande till få lägenheter fortsätter. Medelväntetiden för en lägenhet är nu nästan tre år, i centrala Göteborg mer än sex år. ”Tiden varierar mycket mellan olika områden och storlek på lägenheten”, säger Mats Ekblad, informatör på Boplats Göteborg.

– Men om man är beredd att ”ta vad som helst” är väntetiden nu 950 dagar i snitt, konstaterar Mats Ekblad.

– Så det gäller att vara ute i god tid, det har vi pratat mycket om och det har även media uppmärksammat under året.

Kraftig ökning
Kanske är det därför antalet sökande på Boplats har ökat rejält under 2013, med 50 000 personer, till totalt 199 000 sökande i slutet av året.

– En väldigt kraftig ökning på bara ett år. Vi tror att det tyder på att människor fått upp ögonen för hur svårt det är att få en hyreslägenhet, säger Mats Ekblad.

Totalt annonserades 8 404 lägenheter ut på Boplats Göteborg av kommunala eller privata hyresvärdar och fick en ny hyresgäst under förra året. Det är fler än under 2012 (7 822 lägenheter) men färre än under 2011 (8 855) och 2012 (9 200).

– Jo, på längre sikt minskar antalet lägenheter, men det är roligt att det ökade från 2012 till 2013. Vårt stora mål är ju att ha många lägenheter.

Fler fastighetsägare
– Det är också positivt att fler fastighetsägare är med och annonserar ut sina lägenheter hos oss, säger Mats Ekblad.

Antalet fastighetsägare som annonserar på Boplats ökade från 123 till 136. 50 procent av lägenheterna kommer från kommunala värdar, 40 procent från privata och 10 procent från Chalmers Studentbostäder.

Antalet sökande per lägenhet var i genomsnitt 816 under 2013. Det innebär en minskning från 2012, trots att det tillkommit 50 000 sökande. Förklaringen är troligen att det förra året fanns fler lägenheter med begränsning för vem som kan söka, till exempel studentlägenheter och Ungahem.