50 första lägenheterna klara. Nu är det dags att börja befolka nya Kvillebäcken. På onsdag 27 februari är det inflyttning i de 50 första nya lägenheterna i Göteborgs snabbast växande stadsdel. Och då blir det fest med kvartersodlat och rockmusik!

– Vi börjar med bara 50 lägenheter och sprider ut inflyttningarna över året, för att undvika krockar som det kan bli när alla kommer på en gång, säger Johan Ekman, kommunikationschef på Älvstranden Utveckling AB.

Totalt blir det ändå en kraftig inflyttning i år, med 550 klara lägenheter. Sedan blir ungefär 300 lägenheter klara per år fram till 2018, då allt ska vara färdigt.

Rocket people
– Men nu börjar medborgarna ta sin stadsdel i anspråk, nu börjar den användas. Och det vill vi ju fira, säger Johan Ekman.

138A.jpg
Därför blir det inflyttningsfest på onsdagen, både för nyinflyttade Kvillebor, grannar och andra nyfikna. Mellan kl 15 och 19 kommer bland annat Kvartersodlats café att hålla öppet och livemusik att spelas, av det lokala bandet Rocket people.

Miljöambitionerna för Kvillebäcken är höga: Stadsdelen ska bli den första i Göteborg som byggs efter stadens nya och tuffa miljökrav. Något som innebär att trafik och bebyggelse anpassas till ett mer hållbart ekologiskt samhälle, med minskat behov av biltransporter.

”Cykelgarderober”
Här ska man inte behöva äga en privat bil. Kanske är man med i en bilpool och prioriterar cykelgarage framför bilgarage.

– Om man nu bor sex minuter från Brunnsparken, mitt i staden, rör man sig nog mycket till fots, kollektivt eller med cykel. Vi jobbar mycket på att till exempel cykeln ska vara lika tillgänglig som bilen, säger Johan Ekman.

Ett exempel är de ”cykelgarderober” som kommer att byggas i markplan i husen i Kvillebäcken.

– Ett slags cykelgarage, ett låsbart fack som man hyr och där cykeln kan stå i fred för skadegörelse och stölder. Det ska finnas både familje- och singelgarderober, säger Johan Ekman.

Mest bostadsrätter
Det nya Kvillebäcken byggs av ett konsortium bestående av Bostadsbolaget, Derome, HSB Göteborg, Ivar Kjellberg, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden Utveckling AB. Här ska bostäder blandas med kontor, butiker, restauranger, förskolor och andra verksamheter. Av de 2.000 nya lägenheterna blir 75 procent bostadsrätter och 25 procent hyresrätter .