Ny tjänst från Göteborg Energi. Vem släckte ljuset? Ja, om det var Göteborg Energi som gjorde det så kan du numera direkt få ett sms med besked om både varför och hur länge ett planerat eller oplanerat strömavbrott har inträffat.

Genom den nya, kostnadsfria tjänsten kan alla kunder till Göteborg Energi få direkt i mobilen, som sms och som e-post, med information om händelser som påverkar elförsörjningen.

Vid planerade avbrott, som till exempel service på elnätet, skickas i god till ett meddelande om vilken dag och tid som servicen är planerad.

Påminnelse går ut dagen innan
En påminnelse går ut dagen innan och ytterligare information går ut när arbetet är klart och elen är tillbaka.

Om ett oförutsett avbrott inträffar går information om avbrottet och en prognos för när det beräknas vara avklarat ut direkt. När avbrottet är avklarat skickas ytterligare ett meddelande ut.