Utgår från stadens nya handlingsplan. Det tuffa läget på bostadsmarknaden gör kampen mot hemlöshet viktigare än någonsin. Den 14 april ordnas en gemensam inspirationsdag för alla som jobbar med frågan. En av föreläsarna är Sam Tseberis från New York, grundaren av modellen Bostad först.

Förebygga vräkningar, minska den akuta hemlösheten och satsa på vanliga lägenheter i stället för alternativa boenden. Det är några av de viktigaste punkterna i Göteborgs Stads plan och strategi plan mot hemlöshet, som antogs förra våren och sträcker sig fram till 2018.

Nu har staden för första gången gått samman med olika organisationer från den idéburna sektorn för att ordna en inspirationsdag på temat hemlöshet. Tanken är att de som jobbar mot hemlöshet ska få chansen att träffas och få inspiration inför sitt fortsatta arbete.

− Vi vill lyfta att hemlöshetsfrågan inte bara är en fråga för socialtjänsten. Det är både en bostadspolitisk och socialpolitisk fråga, men berör även andra områden som integration, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård, säger Christina Eide, avdelningschef för boendeavdelningen på fastighetskontoret.

Egen bostad viktig grund
Liksom många andra städer i världen har Göteborgs Stad under senare år börjat tillämpa modellen Bostad först. Grundtanken är att ett eget hem är en förutsättning för att kunna ta itu med andra problem, oavsett om det handlar om att bli drogfri, få bättre psykisk hälsa eller betala av sina skulder.

Under inspirationsdagen föreläser bland annat Sam Tsemberis, en av dem som utvecklade modellen Bostad först i New York i början av 1990-talet. Han jobbade då som psykolog i ett uppsökande team som hade i uppgift att motivera hemlösa med psykisk ohälsa att komma till sjukhuset.

– Det dominerade tankesättet då var att personerna först måste få behandling och medicinering, för att därefter kunna klara ett boende. Vi försökte och försökte, men misslyckades gång på gång. Det var väldigt svårt för personerna att hålla sig friska när de inte hade någonstans att bo.

Sam Tsemberis och hans kollegor fick igenom att få pröva en annan modell – att börja med att erbjuda en bostad, i kombination med hembesök och stöd utifrån individens egna önskemål.

Det var en omedelbar framgång.

– Jag tror att det fungerar för att modellen tar människors egna åsikter på allvar – man erbjuder stöd i den form de själva väljer.

Många har inspirerats
Modellen Bostad först har med tiden fått bred spridning i bland annat Nordamerika och Europa. Flera utvärderingar har bekräftat att den fungerar.

I Göteborg började modellen prövas 2011. Hittills har ett 40-tal personer fått en egen lägenhet genom programmet. De boende får regelbundna besök av ett team bestående av bland annat psykiatrisjuksköterska, socionom och arbetsterapeut, som erbjuder stöd utifrån personens egna behov.

Ett av hindren för att kunna tillämpa Bostad först i stor skala är bristen på bostäder. Det gäller såväl i Göteborg som i många andra städer, konstaterar Sam Tsemberis. Därför tycker han att det är bra att Göteborgs Stad har ett övergripande perspektiv på frågan om hemlöshet.

– Staden verkar ha en genomtänkt strategi, bland annat genom att det finns en plan för att bygga bostäder till överkomliga priser.

Cirka 400 personer från 16 kommuner är anmälda till inspirationsdagen, som äger rum på Draken, Folkets hus.