Nu ska invånarna få säga sitt om samhällsplaneringen på Norra älvstranden. På tisdag kväll håller SDN Lundby, tillsammans med Norra Älvstranden Utvecklings AB, ett rådslag dit de boende bjudits in. Rådslaget blev snabbt fullbokat och ytterligare ett för dem som inte fick plats arrangeras den 15 januari 2004.

”Var med och påverka!” Så lyder rubriken på den inbjudan som gått ut till alla boende på Norra älvstranden.

Intresset stort

Deras bostadsområde växer snabbast i Göteborg och nu får de chansen att tycka till om byggande, samhällsservice och stadsplanering inför framtiden.

– Det finns ett stort intresse bland göteborgarna för dessa frågor. Från stadsdelsnämndens sida följer vi Norra älvstrandens utveckling på nära håll och vi vet att behovet av samhällsservice ökar när människor flyttar in i ett nytt område, säger Lena Malm (s), ordförande i SDN Lundby.

Många lystrade också till uppmaningen och anmälningarna har strömmat in till stadsdelsförvaltningen i Lundby.

Frågor och synpunkter tas upp

Tanken med rådslaget är att skapa bra kontaktytor mellan de boende, myndigheter och andra intressenter i området.

– Vi vill ligga i framkant, framför allt när det gäller kommunens service, men även medverka till att annan service finns tillgänglig för de nya Lundbyborna, säger
Lena Malm.

Under rådslaget får besökarna möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter till stadsdelspolitiker och Lars Ivarson, vd i Norra Älvstranden Utvecklings AB.

Ny tid för dem som inte fick plats

Rådslaget som hålls på tisdag kväll är redan fullbokat. Ett nytt rådslag kommer att hållas den 15 januari för alla dem som anmält sig men inte fått plats, så någon ny inbjudan kommer inte att skickas ut.