"Är samhällets kritiska vän". Hur kan Backa bli tryggare? Det diskuterar invånarrådet i Backa Röd tillsammans med Poseidon, områdespolisen och socialförvaltningen. “Vi som hyresvärd vill lyssna på de boende och engagera fler i arbetet med att förbättra vår stad”, säger Carl Blixt, utvecklingschef på Poseidon, distrikt Backa.

Invånarrådet består av 15 personer som bor i Backa Röd. De träffas sex gånger per år och får då ställa frågor, få information och diskutera lösningar med Poseidon, områdespolisen och socialförvaltningen.

– Ett invånarråd är samhällets kritiska vän. Här ska det vara högt i tak och de som bor här ska få chansen att ställa frågor till de som faktiskt kan svara på dem. Förhoppningen är att vi ska kunna starta fler invånarråd framöver, säger Carl Blixt som är initiativtagare till invånarrådet.

Ett viktigt forum

De har till exempel diskuterat skjutningar, Backas rykte och hur man kan få grannar att umgås mer.

– Det här är nog ett av de viktigare forum vi har för att kunna få en bild av var problemen finns och vad människor upplever, säger områdespolisen Håkan Bredinge.

Bidrar för att utveckla

Första mötet med invånarrådet hölls i våras och det är ett sätt för deltagarna att engagera sig mer i sitt bostadsområde.

– Jag vill bidra med kunskap, erfarenheter och iakttagelser så att vi tillsammans kan påverka utvecklingen av området till en plats där människor trivs, säger hyresgästen Ania Meles.

Inspiration från Manchester

 Invånarrådet är inspirerat av ett forum i Manchester där mammor till unga gängkriminella arbetade tillsammans med polisen för att vända utvecklingen. Det startade 2001 och forumet har även jobbat med skolkande ungdomar och hemlösa.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.