Efter sju sorger och åtta bedrövelser har de nya tomträttsavgifterna i Göteborg vunnit laga kraft. Fastighetskontoret har nu ett drygt arbete med att betala tillbaka pengar till flera hundra tomträttshavare som under 2009 och 2010 betalat för höga avgifter.

Det var 2009 som kommunfullmäktige beslutade om en ny modell för beräkning av tomträttsavgifter. I praktiken innebar den nya modellen sänkta avgifter för de allra flesta.

Överklagande fick inte prövningstillstånd

I juni kom beskedet att beslutet vunnit laga kraft, men senare under sommaren stod det klart att förvaltningsrätten förbisett ett överklagande.

Fastighetskontoret, som redan hunnit informera om att den nya ordningen var på plats, tvingades nu backa och istället fortsätta arbeta med den gamla avgiftsmodellen.

Häromdagen kom så beskedet att överklagandet inte fick något prövningstillstånd, vilket innebär att beslutet om ny avgäldsmodell för småhus vunnit laga kraft.

Får vänta på sina pengar

– Nu är vi väldigt glada att allt ramlat på plats. Men det är förstås synd om alla de tomträttsinnehavare som får vänta på sina pengar, säger Eva Odesten Romell, på fastighetskontoret.

Totalt handlar det om mellan 700 och 800 tomträttsinnehavare som har rätt att få pengar tillbaka. I en del fall handlar det om bara om några tior – andra har tusentals kronor att utkräva.

Ytterligare flera hundra innehavare har skrivit på nya avtal men inte hunnit börja betala avgifter än.

På fastighetskontoret koncentrerar man sig nu först och främst på att få korrekta belopp på de nya räkningarna. Så snart det bara går ska sedan gamla räkningar regleras så att de som betalat för mycket får pengar tillbaka.