Flest i Stora Torp. På tisdagen gav byggnadsnämnden klartecken för detaljplaner som banar väg för 850 nya lägenheter i Göteborg. Satsningarna görs på flera håll i staden. Allra flest i Stora Torp – på TV-husets gamla tomt – där det nu ska byggas 450 lägenheter i radhus och flerfamiljshus.

På tisdagen gav byggnadsnämnden klartecken för byggande av 850 nya lägenheter i fem olika områden:
– Stora Torp. På Tv-husets gamla tomt ska 450 lägenheter byggas i radhus och flerfamiljshus. Blandade upplåtelseformer.
-Torpagatan, Sävenäs. Om kommunfullmäktige samtycker kommer här att byggas 280-300 nya hyres- och bostadsrätter i parhus/radhus ich flerbostadshus.
– Synhållsgatan, Järnbrott. Här medger detaljplanen ett bostadshus om 4-6 våningar med 40 lägenheter.
– Kungsportsavenyen. Samtidigt som Scandic Hotell Rubinen får klartecken att bygga till blir det nu möjligt att även 30 nya lägenheter i kvarteret.
– Bräcke Diakoni. Cirka 30 nya bostäder planeras när Bräcke Diakoni bygger ut.