Mer öppenhet och transparens. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kommunal bostadskö på Boplats Göteborg. Det är innehållet i ett yrkande från V, S och MP som på onsdagen klubbades i kommunstyrelsen.

Det som ska utredas är möjligheten att införa en kommunal bostadskö som baseras på kötid. Utredningen ska belysa bland annat de ekonomiska konsekvenserna av olika modeller, hur internbyten kan administreras samt hitta former som är transparenta och icke-diskriminerande.

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan i samråd med Boplats Göteborg och fastighetskontoret. De ska återkomma i ärendet till kommunstyrelsen innan årets slut.