Ska ge bättre samordning. Ett nytt bolagsnamn på hyresavin och nya skyltar i trappuppgången. I övrigt kommer hyresgästerna i de 3 000 lägenheter som berörs inte att märka så mycket av att Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon byter fastigheter med varandra. Syftet med rockaden är att effektivisera skötseln av fastigheterna.

Runt om i Göteborg finns många exempel på enstaka hyreshus som ligger mitt i bostadsområden där alla andra fastigheter ägs av ett annat bolag. Nu görs en omfattande utväxling, för att bostäderna inom de allmännyttiga bolagen Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon ska bli bättre samlade.

Thomas Magnusson, distriktschef på Bostadsbolaget, tar en fastighet på Jungmansgatan i Linnéstaden som ett exempel. Den ägs idag av Bostadsbolaget, medan Familjebostäder har många fastigheter i närheten. De närmsta kvartersvärdarna finns i nuläget i Haga, där Bostadsbolaget dominerar som fastighetsägare.

– Det är en bit från Haga upp till Jungmansgatan. Det blir enklare och mer ekonomiskt att sköta den om den inte ligger som en solitär. Det gäller både fastighetsskötsel och städning.

3 000 lägenheter av 72 000 byter ägare
Den första april 2016 ska ett 60-tal fastigheter med cirka 3000 lägenheter byta ägare. Förberedelserna för utbytet har pågått länge och medför mycket samordning och administration för bolagen.
Men hyresgästerna kommer inte märka mycket av bytet, enligt Thomas Magnusson.

– I princip är det bara att hyresavin kommer från ett nytt bolag. Lägenhetshyran ändras inte, vi kommer inte att skriva om några kontrakt och boendetiden följer med till den nya hyresvärden.

Något som kan skilja mellan bolagen är reglerna för hur ofta hyresgästerna har rätt till ommålning och tapetsering. Det kan också finnas skillnader i vilka tillval man kan göra som hyresgäst, av exempelvis bänkskivor, köksluckor och golv.
Hyresgäster som bor i de berörda fastigheterna fick brev i mitten av november med information om det kommande ägarbytet.