Månadshyran för de lägenheter som Gunnareds stadsdelsförvaltning hyr till socialtjänsten sänks kraftigt. På onsdagen kom Gunnared och företaget Svenska Turistlägenheter överens om näst intill halverad hyra. Dessutom ska de brister som finns i några lägenheter omedelbart åtgärdas.

Den nya hyresnivån för lägenheterna i Lövgärdet innebär att en trea som tidigare kostat 23.000 kr nu kostar 12.000 kronor per månad. Det blir också nya möbler och utrustning i de lägenheter som varit bristfälliga. Företaget har 39 lägenheter i fastigheten i Lövgärdet. Fyra av dessa ska nu åtgärdas direkt. Standarden i samtliga lägenheter ska också ses över.

– Vi försöker klara den här prisnivån. Vi får se om vi kan klara det, säger Magnus Hammarstrand, VD för Svenska Turistlägenheter AB.

Det nya avtalet kom till efter de senaste dagarnas omfattande uppmärksamhet i media om att kommunens socialtjänst hyr lägenheter till mycket höga kostnader. Lägenheterna används till personer som behöver hjälp med bostad.

Lättare att omförhandla

Uppmärksamheten i media har gjort att det varit lättare för stadsdelsnämnden att förhandla om avtalet.

– Det var nu det fanns ett läge att diskutera hyresnivåer, säger Lars Muregård, stadsdelschef i Gunnared.

Han anser att bostadsbristen gjort att företag i Göteborg och på andra platser i Sverige passat på.

– Priserna har anpassats på en alldeles för hög nivå när det varit brist på lägenheter, säger Lars Muregård.

Större ansvar på de boende

Nytt är också att det läggs ett större ansvar på den enskilde hyresgästen att lägenheten hålls i ordning. Idag har problemen varit stora med omfattande slitage. Det är en förklaring till de mycket höga hyrorna. Skulle det förekomma onormalt högt slitage eller vandalisering av lägenheterna i fortsättningen så kan socialtjänsten få betala ersättning för detta. Därför krävs också mer insatser från socialtjänsten.

– Det kommer att krävas tätare kontakter så att det inte blir onödigt slitage, säger Lars Muregård.

Krav på grundutrustning

I överenskommelsen ingår krav på grundutrustning av möbler och husgeråd efter en inventarielista. Lägenheterna ska gemensamt besiktigas av stadsdelsförvaltningen och Svenska Turistlägenheter vid inflyttningar och avflyttningar.

Avtalet gäller fram till den 1 oktober i år. Göteborgs stads upphandlingsbolag förväntas till dess ha fått i uppdrag att upphandla denna form av sociala bostäder.