Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att säga ja till Bostadsbolagets ansökan om att sätta upp bevakningskameror på ett antal platser i Biskopsgården. Syftet är att öka tryggheten och förebygga brott.

Bostadsbolaget har ansökt hos länsstyrelsen om att få sätta upp både fasta och rörliga kameror vid sophus och parkeringsplatser på Dimvädersgatan, Godvädersgatan, Flygvädersgatan och Rimfrostgatan. Detta efter att det har varit allvarliga problem med skadegörelse och annan brottslighet i området. Bilderna ska lagras under max 25 dagar för att kunna användas som bevismaterial.

Hyresgästerna är positiva skriver Bostadsbolaget i sin anökan. Även stadsdelsförvaltningen i Biskopsgården säger ja i sitt remissvar till länsstyrelsen. Stadskansliets jurister ville dock avslå ansökan då man anser att integritetsintresset väger starkare. Kommunstyrelsen sa ja efter votering 9-4.