Fler hyresvärdar. Den genomsnittliga kötiden på Boplats planar ut. 2022 låg kötiden på 6,5 år. Fler hyresvärdar använder Boplats.

Sedan bostadskön startade har den genomsnittliga kötiden ökat. Men under de senaste tre åren har kötiden planat ut något. Hur lång kötid det är beror på beror på hur attraktiv lägenheten är. De mest populära områdena är Centrum och Majorna-Linné, där ligger kötiden på ungefär 9,5 år. Längst kötid är det i Olivedal och Haga med 13 år. Kortast kötid är det i Flatås med 2,9 år.

Nyproducerat har kortare kötid

Det är ofta kortare kötid till nyproducerade lägenheter med högre hyra. Sju nyproducerade lägenheter gick till sökande med noll ködagar under 2022. 120 stycken nyproducerade lägenheter gick till sökande som stått i kö mindre än ett år. Genomsnittet är 4,4 år.

Längre kötid till större lägenheter

Hur lång kötid det är beror även på storleken på lägenheten. Femmor har över 10 års kötid och ettor har 5 år. Boplats förmedlade 7 127 lägenheter från 35 hyresvärdar under 2022. Det är något färre lägenheter än 2021. Antalet hyresvärdar på Boplats fortsätter att öka, sex stycken tillkom förra året. Boplats har nu avtal med 44 hyresvärdar.

Fler sökande hos Boplats

Antalet sökande på Boplats ökar också, den 31 december 2022 var 269 220 sökande registrerade. Av dem saknar fyra av tio fast bostad, de bor inneboende, hyr i andra hand eller bor hos föräldrarna.