Ny kartläggning från fastighetskontoret. Antalet hushåll i hemlöshet minskar i Göteborg. Däremot ökar antalet personer i hemlöshet, däribland barn. Fastighetskontorets årliga kartläggning visar hur hemlösheten utvecklats över tid och hur effekterna blir av olika insatser.

Årets resultat visar en minskning av antalet hushåll i hemlöshet med två procent, från 2405 till 2359. Antalet personer i hemlöshet har istället ökat med två procent från 3161 till 3221 personer.

Kartläggningen visar också att det är fler barn som nu bor i en långsiktig boendelösning (lägenhet). Det är särskilt positivt att antalet barn i akut hemlöshet fortsätter att minska.

Kan hyra i andra hand av Göteborgs Stad

– Det finns förklaringar till att hemlösheten har minskat över tid, men också varför vi ser en ökning av antalet barn i långsiktiga boendelösningar (lägenheter) i årets kartläggning, säger Marie Persson, avdelningschef på fastighetskontorets boendeavdelning.

Ökningen förklaras med de barnfamiljer som anvisats till Göteborg enligt bosättningslagen och som flyttat ut från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte har ordnat annan bostad har möjlighet att hyra lägenhet i andra hand av Göteborgs Stad via ett projekt som startade i juni 2021.

Visar hur hemlösheten utvecklats över tid

Familjerna får bo i lägenheterna i maximalt 18 månader och under boendetiden ska familjerna söka bostad med stöd av kommunen. Dessa familjer har inte räknats med i föregående års kartläggning eftersom de haft en genomgångsbostad i fem år.

– Kartläggningen av antalet hemlösa i Göteborg visar hur hemlösheten utvecklas över tid och ger en möjlighet att analysera effekten av olika insatser, säger Mikael Chrona, verksamhetscontroller på fastighetskontorets boendeavdelning.