Nya bostäder och Frölunda Torg snart i ny skepnad – Västra Frölunda är en stadsdel i förändring. Det uppmärksammar Frölunda kulturhus med en utställning om Lars Ågren. En av de tongivande arkitekterna bakom stadsdelens planering på 1960-talet.

När Västra Frölunda växte fram under 1960-talet var arkitekten Lars Ågren en betydelsefull person. Han var chefsarkitekt på GAKO Arkitekter och stod bakom en stor del av allmännyttans bostadsbyggande i Göteborg. Dessutom var han professor på Chalmers.

Föreläsningsserie om stadsplanering

Nu visar Frölunda kulturhus en utställning med Lars Ågrens stadsbyggnadsideal, skisser och produktion. Samtidigt startar en föreläsningsserie om stadsplanering och boende. Först ut är Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria, som på måndag föreläser på temat ”Den utopiska staden”.

Under våren kommer även guidade stadsvandringar i Lars Ågrens fotspår att äga rum.

Utställningen om Lars Ågren startar den 26 januari och pågår till den 9 mars. Den är producerad av Arkitekturens Hus och baserad på Lars Ågrens egen utställning ”Spillror”.

7C44.jpg

Foto: Lars Ågren